Home

Antal dræbte i trafikken 2021

Færre dræbte i trafikken i 2017 - men fortsat for mange

 1. dre end året før, viser de foreløbige ulykkestal fra Vejdirektoratet. I Danmark har vi ikke set et egentligt fald i antallet af dræbte i trafikken siden 2012, hvorefter antallet er stagneret med
 2. Samtidig med at antallet af dræbte var højt i 2019, var antallet af tilskadekomne relativt lavt. De foreløbige tal tyder på, at der var færre end 3.100 personer, som kom til skade i trafikken, hvilket også er historisk lavt
 3. Det samme gælder antal (politiregistrerede) ulykker, hvor nogen kom til skade. Dem var der 2.789 af i 2017 - ca. 100 færre end de foregående år. 17 procent færre døde i trafikken. 2017 blev også et opmuntrende år, når det gælder udviklingen i antal omkomne. 175 mistede livet i trafikken

Antallet af dræbte i trafikken stiger: 'Man får et chok

Allerede i september i år passerede vi netop det antal dræbte i trafikken, viser foreløbige tal fra Vejdirektoratet. Alt tyder dermed på, at det endelige antal trafikdræbte ender i underkanten af 200 ligesom sidste år - for alene i oktober, november og december 2017 blev 45 personer dræbt i trafikken Siden 2012 har antallet af dræbte været mindre end 200 om året, undtagen i 2016 hvor antallet var højere. I 2018 var der 171 dræbte i trafikken. Det er det laveste antal siden 2012. Ud-viklingen i antallet af dræbte fremgår af bilag tabel 1. I 2018 har der især været færre dræbte bilister og færre dræbte i aldersgruppen 18-24 år Sådan lyder det fra Rådet for Sikker Trafik, der har opgjort det foreløbige antal af dræbte i trafikken i 2018. Det er samme antal som i 2017 og otte mere end i 2012 Med et gennemsnit på 49 trafikdræbte pr. en million indbyggere forblev EU's veje langt de sikreste i verden i 2017. Inden for EU kunne Sverige (25 trafikdræbte pr. en mio. indbyggere), Det Forenede Kongerige (27), Nederlandene (31) og Danmark (32) oplyse de bedste tal i 2017

Historisk bundrekord for trafikulykker FD

 1. Om dræbte og tilskadekomne i trafikken findes oplysninger om alder, køn, uheldsart, uheldssituation, transportmiddel og personskade. For førere i trafikuheld findes oplysninger om alder, køn, transportmiddel, kørekortets alder og alkoholpromille. Grundlaget for statistikken er data fra Vejdirektoratets Vejsektorens Informations System
 2. Trafikforsker ved Aalborg Universitet Harry Lahrmann fortæller, at der ofte er en stor sammenhæng mellem økonomisk krise og antallet af dræbte i trafikken. Det kan muligvis forklare, hvorfor det er faldet meget siden 2010 for så at stagnere, i takt med at der kommer mere gang i hjulene
 3. Her kom 1.822 personer alvorligt til skade i trafikken i 2019, som er det næsthøjeste antal alvorligt tilskadekomne i mere end fem år. Positiv udvikling for bilister, negativ for cyklister 2019 bød på markant færre tilskadekomne bilister, hvilket viderefører en udvikling, hvor antallet af dræbte eller tilskadekomne bilister i personbil i de sidste 10 år er blevet næsten halveret
 4. Dermed er der sket en stigning på godt 11 procent i denne type færdselsulykke. Det kommer oveni en stigning på ni procent fra 2017 til 2018. Se mere: 2018: få dræbte flere kvæstede. I samme periode er også trafikken steget, men ikke nær så meget

2020-mål smuldrer mellem politikernes fingre: 120

 1. Også de samfundsøkonomiske omkostninger ved trafikulykker er betydelige. Med det aktuelle antal dræbte og tilskadekomne i trafikken beløber de samlede samfundsmæssige omkostninger sig til mere end 17 milliarder kroner - hvert år! Derfor har alle en stor interesse i, at trafikken bliver mere sikker
 2. I samme periode er det kun lykkes at reducere antallet af dræbte og alvorligt tilskadekomne bilister med 1 procent.« 32 blev dræbt i trafikken i Region Sjælland sidste år, hvoraf de 19 mistede livet i Sydsjællands og Lolland-Falsters Politikreds. Artiklen fortsætter under tabellen. Antal ulykker og personskader fordelt på regioner i 2019
 3. 2016 startede fint med usædvanligt få dræbte i februar, og de foreløbige tal indikerer, at året også sluttede med et lavt antal dræbte. Men hen over sommeren var der mange dødsulykker, og det toppede i september måned, hvor 29 personer mistede livet i trafikken
 4. Læs også Rekordlavt antal trafikdræbte i Midt- og Vestjylland i 2015 . Ser man på tallene fordelt geografisk, er antallet af dræbte steget over det meste af landet i forhold til 2018. Dog ikke i Region Midtjylland. Både i Region Syddanmark og i Region Sjælland er antallet af dræbte i 2019 det højeste i mere end 5 år
 5. Hvert år mister tusindvis af mennesker deres liv eller bliver alvorligt sårede i uheld på EU's veje. Takket være den teknologiske og sociale udvikling mellem 2010 og 2019 er antallet af trafikdræbte faldet med 23%, men tallene viser, at mens otte lande havde deres laveste antal i 2019, står tallet stille for de fleste medlemslande
 6. Til og med august er 117 personer dræbt i trafikken i år, og dermed er målsætningen om maksimalt 120 trafikdræbte i 2020 urealistisk, lyder det
 7. dst 30 andre emner
Flere kommer alvorligt til skade i trafikken: Fart og

Vejdirektoratet indsamler statistik om trafikulykker og arbejder for en høj trafiksikkerhed på de danske veje Antallet af dræbte i trafikken i 2018 ligger relativt lavt, vurderer Vejdirektoratet ud fra de foreløbige ulykkestal. Når året er omme, vil omkring 175 personer have mistet livet i trafikken på vejene herhjemme. Sådan lyder i hvert fald Vejdirektoratets vurdering baseret på de indberetninger, som der hidtil er indkommet om trafikulykker i Danmark i år. [ Antall drepte i vegtrafikken til og med august 2020

Så mange døde i trafikken i 2018: 'Ingen grund til at

Danske handlingsplaner for reduktion af personskader i trafikken tager udgangspunkt i det sam-lede antal dræbte og skadede. I arbejdet med at reducere dette antal er det vigtigt at kende risikoen for de enkelte trafikantarter, gerne opdelt på køn og aldersklasser. Dermed kan de Med 175 dræbte i 2017 ligger antallet af dræbte i trafikken på det laveste niveau i perioden 2013-2017. Bilister og bilpassagerer udgjorde 44 procent af det samlede antal dræbte og tilskadekomne i trafikken i 2017. Cyklister udgjorde den næststørste andel med 24 procent af det samlede antal dræbte og tilskadekomne i trafikken i 2017

Side 1 - Foreløbig version - pr. 6. oktober 2017 Nul-vision for dræbte og alvorligt tilskadekomne i trafikken i 2025 Københavns Kommune Inden 2025 vil Københavns Kommune gennemføre politikker, projekter og nye samarbejdsformer, så ingen trafikanter - fodgængere, cyklister, bilister eller kollektivt rejsende - miste I Litauen faldt antallet af dræbte i trafikken med næsten 50 procent. I artiklen i Lancet kommer det også frem, at antal trafikofre i USA faldt med mere end ti procent til et rekordlavt.. Antal asylsökande åren 2010-2019 och asylsökande per månad åren 2017-2020. 2018 (slutlig statistik). Summa . Antallet af dræbte i trafikken i 2018 er. De foreløbige tal viser, at ca. 525 personer kom til skade i trafikken i Region Syddanmark, og ca. 345 personer i Region Sjælland. I begge tilfælde er det det laveste antal, siden ulykkesstatistikken startede. Antallet af dræbte i trafikken er faldet siden begyndelsen af 1970'erne, men dette fald er stagneret i 2012 Fald i antal dræbte i trafikken i 2017 27. januar 2018 - kl.0:16 - af: Henrik Christensen Vejdirektoratet har netop offentliggjort foreløbige ulykkestal, og de viser, at der blev dræbt færre personer i trafikken sidste år end i 2016 Antallet af dræbte i trafikken i 2018 ligger relativt lavt, vurderer Vejdirektoratet ud fra de foreløbige ulykkestal. Når året er omme, vil omkring 175 personer have mistet livet i trafikken på vejene herhjemme. Sådan lyder i hvert fald Vejdirektoratets vurdering baseret på de indberetninger, som der hidtil er indkommet om trafikulykker i Danmark i år

Trafiksikkerhed: 32 trafikdræbte pr

Nye tal viser, at 2019 endte med det højeste antal dræbte motorcyklister i 10 år. Det er særligt soloulykker og ulykker med personbiler, som dræber og kvæster mange motorcyklister. I 2019 blev 27 motorcyklister dræbt i Danmark, og det er det højeste antal i 10 år. Hvis det antal skal nedbringes, kræver det en ændring [ »De sidste 10 år er antallet af dræbte og tilskadekomne motorcyklister ikke blevet nedbragt, som vi har set det hos andre trafikantgrupper. Derimod har antallet ligget stabilt med få udsving, og den triste rekord med 27 dræbte motorcyklister i 2019 understreger, at vi ikke er i mål endnu,« siger Jeppe Gudmandsen, pressekonsulent i Rådet for Sikker Trafik

Fra 2008 til 2018 er antallet af børn og unge, der blev dræbt eller kom til skade i trafikken, faldet med 62 procent, mens antallet af dræbte og tilskadekomne over 24 år er faldet med 36. 199 personer mistede livet i trafikken sidste år. Det er flere trafikdræbte, end der har været i 2017 og 2018. Og i sammenligning med de foregående år var der usædvanligt mange eneulykker blandt dødsulykkerne. Næsten halvdelen af de dræbte i 2019 mistede livet i eneulykker eller frontalkollisioner

Færre unge kommer til skade i trafikken | Indland | DR

199 personer mistede livet i trafikken sidste år. Det er flere trafikdræbte, end der har været både i 2017 og 2018. Næsten halvdelen af de dræbte i 2019 mistede livet i eneulykker eller frontalkollisioner. Det viser Vejdirektoratets endelige ulykkestal for sidste år, der netop er blevet offentliggjort Fra 1960 til 2001 er der dræbt 32.368 mennesker i den danske trafik. Det svarer til det samlede indbyggertal i Holbæk Kommune. Det største antal trafikdræbte nogensinde var i 1970 med 1.208 dræbte. Det laveste siden 1960 var sidste år med 331 dræbte 17. feb 2017 kl. 15:27 7. Over 200 personer mistede livet i trafikken Danmark i 2016, hvilket var det højeste antal siden 2011. Samme uheldige udvikling ses også i USA, hvor antallet af dræbte i trafikken steg både i 2015 og 2016. Den samlede stigning blev på 14 procent,. Over en periode på 10 år fra 2009-2019 har der været to trafikdræbte i Hørsholm. Det er væsentligt færre end resten af de nordsjællandske kommuner, hvor det næstlaveste antal dræbte i trafikken er i Furesø og Lyngby-Taarbæk, hvor syv personer -har mistet livet på de 10 år. Hillerød Kommune topper listen med 19 dræbte Dræbte og kvæstede I Hvidbogen European transport policy for 2010 stod følgende: Trafikken dræber dagligt: 40 000 trafikdræbte om året. Den pris, europæerne betaler for mobiliteten, har været og er stadig i vore dage alt for høj. Siden 1970 er således over 1,64 millioner af vore medborgere blevet dræbt i trafikken på vejene

175 dræbte i trafikken i 2017 ligger på niveau med udviklingen for de seneste fem år, mens antallet af dræbte er mere end halveret siden 2008. Den samme tendens gør sig gældende for tilskadekomne i trafikken Det var mere eller mindre, hvad der skete i 2017, der var året med færrest antal registrerede flyulykker samt det færrest antal omkomne blandt de hændelser, som hollandske Aviation Safety Network har registreret siden 1919. I 2017 blev der således kun registreret 10 alvorlige ulykker med samlet 44 omkomne Danske handlingsplaner for reduktion af personskader i trafikken tager udgangspunkt i det sam-lede antal dræbte og skadede. I arbejdet med at reducere dette antal er det vigtigt at kende risi-koen for de enkelte trafikantarter, gerne opdelt på køn og aldersklasser. Dermed kan det vurde

Flest dræbte motorcyklister i 10 år. 19. juli 2020 - kl. 6:26 - af Michael Egelund (WebRedaktør) Nye tal viser, at 2019 endte med det højeste antal dræbte motorcyklister i 10 år. Det er særligt soloulykker og ulykker med personbiler, som dræber og kvæster mange motorcyklister 2017-2018 med ca. 30 %. I 2018 har politiet registreret 7 dræbte, 224 alvorligt tilskadekomne og 183 lettere tilskadekomne. Stigningen gælder både dræbte, alvorligt og lettere tilskadekomne, og er samlet set det største antal tilskadekomne i trafikken siden 2008 Dertil skal lægges de tilskadekomne, som politiet ikke skriver rappor Både på landsplan og på Sjælland var der flere dræbte i trafikken sidste år end året før. På landsplan blev 199 dræbt sidste år, mod 171 i 2018. Og i de 11 nordsjællandske kommuner steg antallet dræbte fra 9 til 17. I Region Sjællands 17 kommuner er stigningen lidt mindre - fra 28 trafikdræbte i 2018 til 32 trafikdræbte i 2019

Statistik - Spritulykker | SikkerTrafik

Færdselsuheld - Danmarks Statisti

Det er min vurdering, at der er flere årsager til, at vi efter en årrække med faldende antal dræbte i trafikken lige pludselig ser, at den positive kurve knækker. Peter Stryhn, chef for færdselsafdelingen. Peter Stryhn, chef for færdselsafdelingen, bekræfter overfor avisen, at der har været et stigning i antallet af dræbte i trafikken Flere dræbte i trafikken i 2016. Tre flere dræbte i trafikken i Silkeborg Kommune i 2016 i forhold til 2015. 31. januar 2017, 06.55. Foto: Colourbox @ Brian Holst Nyheds- og I Silkeborg Kommune skal man tilbage til 2012 for at finde det samme antal dræbte.. I Nordsjælland er antallet steget fra 8 dræbte i 2013 til 15 dræbte i 2017. Den gode nyhed er dog, at udviklingen i Københavns politikreds er omvendt. Her er det gået fra 10 dræbte i 2013 til 5 dræbte i 2017, hvilket er det laveste antal dræbte i politikredsen i den femårige periode. I 2016 var der hele 19 trafikdræbte i København Det totale antal af trafikulykker på de lokale veje endte i 2019 på 152. Her er ulykker med materielle skader omfattet. Antallet er højere end i 2018, men i det år mistede to personer livet og flere kom alvorligt og lettere til skade end sidste år Antal dræbte motorcyklister 2010 til 2019: Fra 2010 til 2019 har der været 192 dræbte motorcyklister på de danske veje. I samme periode er 1.695 motorcyklister kommet alvorligt til skade (kilde: Vejdirektoratet). 2010: 22 dræbte motorcyklister 2011: 23 dræbte motorcyklister 2012: 10 dræbte motorcyklister 2013: 15 dræbte motorcykliste

Antallet af dræbte og tilskadekomne i trafikken må ikke overstige måltallene i Odense Kommunes Strategi for trafiksikkerhed 2015-2020 Det langsigtede mål er, at ingen dør eller kvæstes på kommunens veje. Indtil 2020 er det målet, at antallet af dræbte og tilskadekomne i trafikken skal falde med minimum 50 % fra basisåret 201 5 millioner dyr dør hvert år i trafikken; 5 millioner dyr dør hvert år i trafikken. 06 december 2013, 15:55 er omkring 1 million af dem pattedyr, og et femcifret antal er store dyr, hvor alene hjortevildt står for mere end 25.000 årlige trafikdræbte dyr. Det viser tal fra Skov- og Naturstyrelsen Nye tal viser, at 2019 endte med det højeste antal dræbte motorcyklister i 10 år. Det er særligt soloulykker og ulykker med personbiler, som dræber og kvæster mange motorcyklister. Der er særligt tre ting, der springer i øjnene, når man kigger på dødsulykker på motorcykel i Danmark. I mere end antallet af dræbte og tilskadekomne i Københavns Politikreds. Som det ses af figur 2 er udviklingen positiv i forhold til mål- sætningen for Frederiksberg Kommune trods en stigning i antal

EU om nye tal for trafikdræbte: Alarmklokkerne ringer

Sænk farten – en lille smule betyder en hel del

Flest dræbte motorcyklister i 10 år. Nye tal viser, at 2019 endte med det højeste antal dræbte motorcyklister i 10 år. Det er særligt soloulykker og ulykker med personbiler, som dræber og kvæster mange motorcyklister. I 2019 blev 27 motorcyklister dræbt i Danmark, og det er det højeste antal i 10 år Op mod 30.000 rådyr, 50.000 harer og 150.000 fasaner må årligt lade livet i trafikken. Antallet af trafik-dræbte dyr vokser årligt med fem procent, siger Falck. Jægerne henviser til, at der nu trafik-dræbes næsten lige så mange dyr, som jægerne skyder

De 55 drabsofre i 2017 fordeler sig på 46 sager, da der i flere sager er flere dræbte. Den mest spektakulære af dem alle er vel nok sagen om ubådskaptajnen Peter Madsen, der har siddet varetægtsfængslet siden 12. august, sigtet for drabet på den svenske journalist Kim Wall På trods af det er Nordjylland den landsdel, der har flest dræbte og tilskadekomne i trafikken per indbygger, oplyser TV2Nord. Selvom Nordjylland har mange dræbte og tilskadekomne i trafikken per indbygger, så er antallet af dræbte faldet markant fra 28 dræbte i 2016 til 11 dræbte i 2017

Nye tal viser, at 2019 endte med det højeste antal dræbte motorcyklister i 10 år. Det er særligt soloulykker og ulykker med personbiler, som dræber og kvæster mange motorcyklister. I 2019 blev 27 motorcyklister dræbt i Danmark, og det er det højeste antal i 10 år. Hvis det antal skal nedbringes, kræver det en ændring [ Flere dræbte og tilskadekomne i trafikken: Og i 2017 var det 175. Derfor skal Bone's have ros og et måske overraskende antal gafle En thailandsk avis referer i forbindelse med den nyeste minibus ulykke til seneste opgørelse fra WHO, der ranker Thailand som 3. farligste i verden mht antal dræbte per indbygger. 3 personer dræbes hver time i trafikken og 74 % af disse er på tohjulede motorkøretøjer. Det giver 75 om dagen rundt regnet eller 26.000 dræbte om året. Antal dræbte og alvorlig tilskadekomne i trafikken [Antal hhv. dræbte og alvorlig tilskadekomne i trafikken pr. 100.000 personer i kalenderåret] +2. 3 brugere 3 contributors. Oprettet for 9 måneder siden-Redigeret for 6 måneder siden. 2. 2 comments. Nuværende status. foreslået Antallet af dræbte og tilskadekomne i trafikken var lavere i 2017 end det var året før. Hvor der i 2016 var 211 dræbte og 3.228 tilskadekomne, er tallet i 2017 nedbragt til 183 dræbte og 3.097 tilskadekomne. Altså er 28 færre dræbt i trafikken og 131 færre er kommet til skade

Flere eneulykker med dræbte i trafikken i 2019 - Netavisen

Antal dræbte i trafikken er historisk lavt. Sidste år mistede 255 personer livet i trafikken. Det er 16 pct. færre end i 2009, hvor 303 blev dræbt i færdselsuheld. Et markant fald er sket i aldersgrupperne 15-17 år og 25-44 år med hhv. 53 og 42 pct.,. Antallet af ulykker med dræbte og tilskadekomne faldt i 2017 med 3 % fra året før og er samlet set faldet med 7 % siden 2013. Med 175 dræbte i 2017 ligger antallet af dræbte i trafikken på det laveste niveau i perioden 2013-2017. Bilister og bilpassagerer udgjorde 44 % af det samlede antal dræbte og tilskadekomne i trafikken i 2017 Midt- og Vestjyllands politikreds er den kreds i hele landet med flest antal dræbte i trafikken, hvor uopmærksomhed er årsagen. Budskabet står printet på plakater, der er hængt op på flere forskellige parkeringspladser i kommunen, og formålet er at få borgerne til at holde fokus, når de sidder bag rattet

Fra 2017 til 2018 steg antallet af tilskadekomne i trafikken drastisk i hovedstaden. Vejdirektoratet har offentliggjort nye tal, der viser en stigning på 30 procent af politiregistrerede tilskadekomne i København fra 2017 til 2018. I 2018 har politiet registreret 7 dræbte, 224 alvorligt tilskadekomne og 183 lettere tilskadekomne I 2017 var antallet af alvorligt tilskadekomne 17, hvilket steg i 2018 til 35, som er en pro-centvis stigning på 105%. Siden 2010 er 9 personer blevet dræbt i Frederiksberg Kommune, hvilket er 9 for meget. Dog kan det ses, at in-gen personer er blevet dræbt i trafikken i 2017 og 2018. Målet er, at antallet af dræbte og tilskadekomne inde Sidste år oplevede Danmark det næstlaveste antal dræbte i trafikken siden 2. verdenskrig. Uopmærksomhed og manglende orientering var blandt årsagerne til en række af dødsulykkerne. Det viser en ny rapport fra Vejdirektoratet om dødsulykker i Danmark i 2017

171 mennesker mistede livet i trafikken i 2018, fire færre end i 2017. Til gengæld kom 1.862 personer alvorligt til skade, og det er det højeste antal i fem år. Det fremgår af Vejdirektoratets samlede statistik for året, som blev udgivet tirsdag. Tallene viser at antallet af dræbte bilister - 65 dødsfald i alt - er det laveste i over 10. I 2016 mistede 26 motorcyklister livet i trafikken, viser de foreløbige tal fra Vejdirektoratet. Det er en stigning på 37 % i forhold til året før. Man skal tilbage til 2011 for at finde et lignende højt antal dræbte på motorcykel. Herunder regionale tal på dræbte og alvorligt tilskadekomne motorcyklister i trafikken (2006 - 2015) Nye tal viser, at 2019 endte med det højeste antal dræbte motorcyklister i 10 år. Det er særligt soloulykker og ulykker med personbiler, som dræber og kvæster mange motorcyklister. Sidste år blev 27 motorcyklister dræbt i Danmark, og det er det højeste antal i 10 år

Mogens Kjærgaard Møller, som er adm. direktør i Rådet for Sikker Trafik, udtaler følgende om tallene for dræbte og tilskadekomne i trafikken i 2017: - Ganske vist er der i 2017 tale om et fald i trafikdræbte i forhold til 2016, hvor 211 mennesker mistede livet på vejene Og det ser etter hvert ut til at ganske mange nye biler har dette Ligesom på landsplan er antallet af dræbte og tilskadekomne i trafikken i København steget fra 2017 til 2018. Udviklingen i København er bare noget mere dramatisk, viser den seneste. Tendensen viser samtidig, at skaderne i trafikken i højere grad sker på biler og ikke på passagerer, da der er sket en svag stigning i antallet af ulykker med materiel skade. »Tallene for 2017 er endnu foreløbige, og derfor vil vi først kunne kvalificere dem yderligere i det nye år, når vi har de endelige opgørelser, men vi følger fortsat udviklingen,« siger Marianne Foldberg. Det er, som om de flotte kurver med faldende antal dræbte og kvæstede igennem de sidste mange år har lullet politikerne i søvn, men virkeligheden er, at selv om tallene er faldet, kan en markant del af faldet tilskrives stigende mørketal - se mit tidligere indlæg i Altinget fra 1. marts 2017 - og samtidig har vi altså stadig 7.000 tabte leveår i trafikken hvert år Rekordlavt antal dræbte i trafikken i 2012 180 dræbte og 3.650 tilskadekomne i trafikken er det laveste antal siden man begyndte at opregne tallene i 1930 25. december 2012 af Mikkel Thomsager #sikkerhed. Med forventet 180 dræbte og 3.650.

Foreløbige tal fra Vejdirektoratet peger på, at 215 mennesker mistede livet i trafikken i 2016. Det er det højeste tal siden 2011. »Vi ser ofte, at ulykkestallene svinger fra år til år, men det er naturligvis en trist udvikling, at vi igen er over de 200 dræbte på ét år,« siger Marianne Foldberg Steffensen, leder af trafiksikkerhedsafdelingen i Vejdirektoratet TRAFIKKEN I KØBENHAVN Trafiktal INDHOLD SIDE 3: Forord 5 Antal Antal dræbte dræbte og alvorligt og tilskadekomne alvorligt tilskadekomne Fodgængere: Antal Antal dræbte dræbte og alvorligt Ældrerådet, Handicaprådet og Ungeråd KBH 5. januar 2018 Sagsnr. 2017-0370949 Høring af forslag til nyt lokalt busnet.

Ud af de 199 dræbte befandt 87 sig i personbiler. 31 var cyklister, 30 var fodgængere, og 27 kørte på motorcykel. At elcyklisterne vinder frem, viser sig også i statistikker over ulykker. Sidste år mistede 10 elcyklister livet. 44 af de dræbte var 75 år eller derover. Det er den aldersgruppe, som er hårdest ramt Det går mere og mere galt i trafikken i Nordjylland. Der sker flere uheld og flere af dem ender værst tænkeligt - med at nogen mister livet. I 2016 er hele 28 personer blevet dræbt i en trafikulykke, hvilket er ni personer mere end i 2012. Det viser en ny rapport fra Vejdirektoratet. Siden 2012 er antallet af dræbte kun gået opad år. TRAFIKSIKKERHEDSPLAN 2017-2021 1 INDHOLD 1 Indledning og resumé 3 1.1 at antallet af dræbte og tilskadekomne i trafikken inden udgangen af 2016 skulle være for perioden 2004-2006, beregnet på baggrund af politire-gistrerede ulykker. Dette betyder, at det samlede antal dræbte og tilskadekomne skulle falde til maks. 12. Her var der i 2017 32 dræbte i trafikken per million indbyggere. Værst ser det ud i Rumænien og Bulgarien. Her var der henholdsvis 98 og 96 trafikdræbte per million

Laveste ulykkestal i trafikken i 35 år: 'Det er uden tvivl

Rigspolitiet meldte d. 3. marts tallene ud for årets indtægt ved fotovognene. Her stod det klart, at rekordmange danskere modtog en fartbøde i 2017, skriver Jyllands-Posten. 554. 724 bilister fik i løbet af 2017 en fartbøde og det gav i alt 750 millioner kroner til statskassen. Det er en forøg Ny bundrekord i antal trafikdræbte Aldrig har så personer mistet livet i trafikken i en enkel måned, viser ny opgørelse fra Vejdirektoratet. 28 apr. 2014 kl. 11:4 På landsplan har 283 personer mistet livet i trafikken i uopmærksomhedsulykker i perioden 2011-2015. Politikredsen i Midt- og Vestjylland topper listen med 52 En opgørelse fra Vejdirektoratets ulykkesstatistik viser, at det forventede antal dræbte i trafikken i 2014 ender på 170. Det er en forbedring fra sidste år, hvor tallet hed 191. Og hvis beregningerne holder stik, så vil tallet være på niveau med 2012, der var året med færrest trafikdræbte, siden man i 1930 begyndte at registrere en samlet ulykkesstatistik

 • Traduttore inglese parlato.
 • Occlusione di un vaso sanguigno.
 • Chiesa di san nicola in malá strana.
 • Dopo quanto si vedono i risultati della palestra yahoo.
 • Riduzioni e ingrandimenti in scala scuola primaria.
 • Pietra lavica camino.
 • Bafometto klossowski.
 • Reliquie di gesù cristo.
 • All cheerleaders die streaming.
 • Digitalis purpurea storia.
 • Salame felino di cosa è fatto.
 • Alaska pollack.
 • Via il dente via il dolore significato.
 • Anna oxa qazim belleno.
 • Suonerie classiche.
 • Ristorante portonovo.
 • Vueling telefono.
 • Battaglia d'inghilterra radar.
 • Torta di rose di sara papa.
 • Https www youtube com watch v qvuyyj5romk.
 • Reliquie di gesù cristo.
 • Koh tao agosto.
 • Favicon size ios.
 • Katana giapponese.
 • Conquista spagnola del messico.
 • Moto da cross ragazzo.
 • Pendenze economiche significato.
 • Parte superiore della poppa dei vascelli.
 • Fiabe tristi sulle principesse.
 • Black mirror san junipero wikiquote.
 • Contre enquete film en entier gratuit.
 • Dinamica strage del pilastro.
 • Hunan.
 • Studio architetto torino.
 • Castello sforzesco biglietti.
 • Dlc gta 5 online.
 • Avanzamento primo maresciallo aeronautica 2017.
 • Come selezionare tutto su excel.
 • Worms wmd gameplay.
 • Catacombe cristiane.
 • Escursioni giamaica msc.